· 

Waar is de spaarpot gebleven?

Op 9 november 2022 is in de gemeenteraad de begroting voor 2023 van het nieuwe college (SGP, ChristenUnie en Lokaal Belang) besproken. Theo Bos reageert als volgt op de begroting voor 2023. Lees ook onze reactie in de krant

 

Door naar de inhoud.

Een inleiding is mooi voor het archief, maar zegt niets over Barneveld en waar we nu staan. Dus door naar de inhoud. 

 

Terug in de tijd.

Om te kijken naar het heden is het eerst goed een stukje terug is de tijd te gaan. Eind jaren 90 waren de gemeentelijke schuld in Barneveld zo'n 50 miljoen euro. Dat is grofweg 1.000 euro per inwoner. Onder deze coalitiepartijen zullen de gemeentelijke schuld  oplopen naar een slordige 270 miljoen euro. Dat is per inwoner meer dan 4.000 euro.

 

Voordat Theo Bos, namens de Barneveldse VVD, een waarde oordeel geeft over de schulden toename komende jaren (van ruim 60 miljoen euro) moet eerst de verdere verdieping plaatsvinden. Wat hebben voordat geld gedaan en gekregen? We lichten paar punten uit.

  • We hebben nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd. Hier scoren we als gemeente Barneveld een mooie voldoende en wordt in de landen gezien als een voorbeeld van hoe het moet. Ook in deze begroting ziet de Barneveldse VVD dat het niveau gehandhaafd blijft.
  • We gaan zorgen voor kwalitatief goede wegen. Van een kleine voldoen 20 jaar geleden naar een dikke onvoldoende nu. Tijd dat de schop nu in de grond gaat en we werken aan voldoende. Als Barneveldse VVD willen we hierop een aanvulling namelijk niet alleen inzetten op kwaliteit, maar ook inzet op de veiligheid. Recente cijfers laten zien dat Barneveld met 737 ongevallen in de top 10 staat met de meeste verkeersongelukken. Dat moet anders! We dienen daarvoor een motie in.

De diepte in.

We gaan nu nog wat dieper de begroting en cijfers in waar ook de zorgen zitten voor de Barneveldse VVD.

 

Als eerste komen we uit bij het beroemde bomenbeleidsplan, er staan nu zo'n 30.000 bomen in Barneveld. Deze bomen staan er enkele jaren maar het lijkt of we geen idee hebben hoe die bomen er zijn gekomen, want er is geen plan voor. Dit is natuurlijk rond uit belachelijk. Dit is toch eigenlijk een diskwalificatie voor onze mensen van het groen beheer?!

 

Ten tweede wil de Barneveldse VVD kort stil staan bij twee incidentele beleidstoevoegingen, te weten het programma voedsel en eiwittransitie en het aanstellen van een kwartiermaker voor de landbouwtransitie. Deze toevoegingen horen niet in Barneveldse begroting, maar thuis bij de FoodValley begrotingsbehandeling. Dit hoort te komen uit het potje van de 70 miljoen euro die de regio bij elkaar heeft gebracht. Beide punten kunnen daarnaast prima worden ondergebracht bij de trainees FoodValley. Hiervoor dienen wij een amendement in.

 

Met minder meer doen.

Nu komen we bij ons amendement met incidentele posten die de Barneveldse VVD niet volledig wil schrappen maar wat ons inziens te ruim zijn ingezet. Dus met minder meer doen. Tevens zijn in dit amendement een paar structurele posten opgenomen met daar speciaal te benoemen de heroverweging bezuinigingsmaatregelen. Daar heeft de Barneveldse VVD het vorige college gesteund en daar willen we nu aan vast houden.

 

Naast dit amendement heeft de Barneveldse nog twee moties. Ten eerste een motie om een pilot om voor gestolen paspoort of identiteitsbewijs deze kosteloos te gaan vervangen. Een motie die wil dat er meer duidelijkheid komt wat betreft de sportvoorzieningen. Er wordt al jaren gesproken over sportvoorzieningen en de accommodaties die daarbij horen maar een financiële doorkijk missen wij. Vandaar deze motie.

 

Paar miljoen vergeten?

Voorzitter, dit waren een paar "kleine" punten. Maar voordat we richting het einde gaan een paar punten die ontbreken in deze begroting. Een paar kleine plannen of ambities die betreft de Barneveldse VVD zeker benoemd moeten worden.

  • Rondweg Barneveld Oost is niet opgenomen in de begroting. Kosten hiervan? Begin maar te tellen vanaf 30 miljoen euro! 
  • Revitalisatie Harselaar Oost hiervoor moet nog 14,5 miljoen euro gevonden worden.
  • Bouwen van huizen. Plan is om de komende vier jaar is 2.400 woningen te realiseren. Opgave voor de toekomst? Ruim 8.000 woningen nog te realiseren! Dat zou betekenen dat de gemeente nog veel meer grond nodig heeft. Daarvoor is al snel 200ha grond nodig. Wat dat kost bij deze grondprijzen? Al snel 80 miljoen euro! 

Barneveld had in het verleden een spaarpot, namelijk: Grond. Die was te vinden onder het kopje grondexploitatie. In 2017 stond daar een waarde, uitgedrukt in een percentage, van 87 procent. In 2026 is deze gedaald naar 7 procent. In 10 jaar tijd is de spaarpot leeg gehaald. Dus waar ik begon met de schuld van Barneveld is nogal gestegen per inwoner blijkt ook nog eens dat we niets meer hebben bij te zetten bij tegenwind.

 

De boot loopt langzaam vol.

Scherp aan de wind varen is de titel van de begroting. Nu voelt het college dat goed aan, maar voor we het weten maakt het schip water en raakt de gemeente, financieel, aan lager wal!

 

Nu echt richting de afronding. De Barneveldse VVD verwacht reactie van de wethouder.  Een mogelijke reactie: 'De Barneveldse VVD is te vroeg met haar conclusie. In het voorjaar komt de wethouder met het meerjaren investeringsplan (MIP). Wacht daar maar even op.' De vraag is, waarom dan deze begroting met al die extra's? Waarom niet een basis begroting?

 

Theo Bos 

Fractievoorzitter

 

Moties.

Download
Duidelijkheid geven investeringsbudget voor sportvoorzieningen
09.11.2022
Motie VVD Duidelijkheid geven investerin
Adobe Acrobat document 50.6 KB
Download
Verbeteren verkeersveiligheid
09.11.2022
Motie VVD Verbeteren verkeersveiligheid.
Adobe Acrobat document 46.2 KB
Download
Vervanging paspoort en identiteitsbewijs bij diefstal
09.11.2022
Motie VVD Vervanging paspoort en identit
Adobe Acrobat document 51.3 KB

Amendementen.

Download
Landelijke gebiedsopgave
09.11.2022
Amendement VVD Landelijke gebiedsopgave
Adobe Acrobat document 48.1 KB
Download
Aanpassing in de budgetten
09.11.2022
Amendement VVD Aanpassing structurele en
Adobe Acrobat document 51.5 KB