· 

Gaat de gemeente openbare straatverlichting verwijderen?

Namens de fractie van de Barneveldse VVD stelt Jarne, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen aan het college over de pilot die aankomende maanden uitgevoerd gaat wordt voor het dimmen, uitzetten en verwijderen van openbare straatverlichting in onze gemeente. 

 

De Barneveldse VVD vindt het belangrijk dat inwoners zich veilig voelen in hun eigen buurt. Wij vinden dat iedereen in onze dorpen veilig moet kunnen wonen, verblijven, werken en ondernemen. Straatverlichting speelt daarin een belangrijke rol in onze ogen. We hebben kennisgenomen van het artikel in de Barneveldse Krant van 3 december jl. dat het college een pilot gaat uitvoeren om minder openbare straatverlichting (in de nacht) aan te zetten. Als de pilot positief uitpakt gaat het college de straatverlichting uitzetten en verwijderen.   

 

De Barneveldse VVD zou graag naar aanleiding van bovenstaande inleiding antwoord willen hebben op de volgende vragen van het college namelijk:

 

  1. In welke precieze buurten en straten gaat het college deze pilot uitvoeren?
  2. Op welke wijze worden de direct omwonenden geïnformeerd en meegenomen in deze pilot? 
  3. Op welke wijze worden de direct betrokken ondernemers, het betreffende wijkplatform en mogelijk andere stakeholders geïnformeerd en meegenomen in deze pilot?
  4. Welke kosten zitten er verbonden aan het dimmen, uitzetten en/of verwijderen van één straatverlichtingsmast?
  5. Is het college bereid om de gemeenteraad actief over de uitvoering van de pilot te infomeren? 
  6. Is het college bereid om bij het besluit straatverlichting te verwijderen de gemeenteraad hier direct over te informeren?

Brief.

Download
Pilot openbare straatverlichting
05.12.2022
Schriftelijke vragen inzake pilot openba
Adobe Acrobat document 47.6 KB