· 

Welke gevolgen heeft het waterwingebied in De Glind voor onze boeren en 't Paradijs?

De provincie Gelderland heeft in het voorjaar van 2022 het gebied ten zuiden van het dorp Barneveld aangewezen als waterwingebied. Theo Bos stelt schriftelijke vragen aan het college over deze aanwijzing van de provincie. 

 

De Barneveldse VVD wil graag antwoord op volgende vragen:

 

1. Is het college op de hoogte dat de provincie Gelderland dit gebied ten zuiden van Barneveld heeft aangewezen?

2. In de tijd zijn we nu zo'n driekwart jaar verder en het college heeft de tijd gehad om te reageren. De vraag is dan ook wat is de reactie van het college geweest richting provincie?

 

Een kenmerk van een waterwingebied is dat er water onttrokken wordt aan het gebied ten behoeven van de drinkwatervoorziening. De onttrekking van grote hoeveelheden water kunnen grote gevolgen hebben voor de landbouw (verdroging), maar ook voor natuurgebieden, zoals ’t Paradijs. Speciaal de periode van de zomer maanden waar het neerslag te kort een bijna jaarlijks groter te kort laat zien. 

 

In het kader hiervan wil de Barneveldse VVD graag antwoord op de volgende vragen:

 

3. Zijn de mogelijke gevolgen in kaart gebracht en is dat meegenomen in de reactie richting de provincie? Zo ja, welke gevolgen heeft u gevonden en gecommuniceerd met de provincie? Zo niet, waarom niet?

4. Kunt u ons uw reactie richting de provincie doen toekomen? 

 

Waterwingebied kaart

Brief

Download
Schriftelijke vragen Waterwinning
16.02.2023 schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders.
Schriftelijke vragen inzake waterwinning
Adobe Acrobat document 138.8 KB