· 

Het meerjaren investeringsplan? Eerder het meerjaren leenplan!

Tijdens de raadsvergadering van 8 februari 2023 is het meerjaren investingsplan (het MIP), besproken. Theo Bos voerde het woord voor de Barneveldse VVD.

 

Waar komen we vandaan? 

In november 2022 is de begroting voor 2023 behandeld en aangenomen. De Barneveldse VVD stemde tegen deze begroting, zie ‘waar is onze spaarpot gebleven’. De door de raad aangenomen begroting is het vertrekpunt voor het voorliggende stuk: het MIP. Terwijl eigenlijk het MIP het onderliggende stuk moet zijn voor de begroting.  Dit is dus in de verkeerde volgorde.

 

Even een aantal belangrijke cijfers uit de begroting:

  • De gemeente heeft 244 miljoen euro aan leningen op dit moment;
  • 122 miljoen euro geïnvesteerd, met een kapitaallast (rente en afschrijving) van 239.000 euro in 2023 oplopend tot 2 miljoen in 2026.

Wat krijgt de inwoner?

De begroting is de basis voor de belasting die de bewoner van de gemeente Barneveld betaald. Met de inkomende belastinggelden betaalt de gemeente bijvoorbeeld de huisvesting van de scholen, de aanleg en het onderhoud van wegen, sportvelden, dienstverlening, etc. 

 

Hoe doet Barneveld het nu? 

De vraag is natuurlijk hoe doet Barneveld het nu op financieel gebied. Daar zijn we op onze wenken bediend door de onafhankelijke organisatie: BDO. Zij doen jaarlijks onderzoek naar de financiele positie van gemeentes. Op het kaartje van Gelderland is één gemeente oranje gekleurd: Barneveld! En nee, dat is niet vanwege de partij kleur van de SGP. Het rapportcijfer dat bij deze kleur hoort? Een 5, een onvoldoende dus! In heel Nederland zijn vijf gemeenten met een onvoldoende. Barneveld heeft de twijfelachtige eer daar 1 van te zijn.

 

Meerjaren investeringsplan of toch het Meerjaren leenplan?

Voor 2023 moet 25,5 miljoen extra geleend moeten worden, of is het toch 26,7 miljoen? Waardoor de lasten met meer dan 900.000 euro toenemen naar meer dan 1,4 miljoen euro. De bewoner moet uiteindelijk opdraaien voor elke euro die de gemeente uitgeeft, dus ook voor de lasten van de geleende euro. Hoe gaat de wethouder de stijging van deze lasten dekken? Heeft de wethouder nog een potje gevonden? Gaat de wethouder bezuinigen? Of gaat de wethouder blijven bijlenen?

 

Dat brengt ons bij de naam van het rapport: meerjaren investeringplan. Moet deze niet aangepast worden naar het meerjaren leenplan? Er wordt immers alleen maar geleend en de raad krijgt geen inzicht in welke projecten afgevallen zijn. Daarnaast wat voorligt is nog niet alles. In de begroting wordt 42 miljoen geleend op kortere termijn, maar daar zitten bijvoorbeeld nog niet bij in de kosten van de realisatie van de rondweg en de grond aankopen. Kan de wethouder ons meenemen in de totale behoefte die past bij een groei gemeente als Barneveld?  Hoever gaat de gemeente door met lenen?

 

Hoe houdbaar is het meerjaren leenplan? 

Als Barneveldse VVD maken wij ons zorgen over de financiën van onze gemeente. De in november 2022 aangenomen begroting en het MIP kan gezien worden als een leenplan. Bij de behandeling van de begroting hebben wij voorgesteld om ook kritisch te kijk naar waar daadwerkelijk bezuinigd kan worden en dat ook te gaan doen. Om de investeringen te kunnen en willen doen moeten er keuzes worden gemaakt. Keuzes die toekomstbestendig zijn. De gemeente bezuinigd niet, maar leent bij. Zo legt de gemeente de rekening bij de toekomstige generatie. 

 

Als dit beleid zo blijft holt de financiele positie van de gemeente Barneveld verder achteruit en kleurt Barneveld donkerrood op de financiele kaart van het BDO. Dat vinden wij ronduit zorgelijk.