Asielzoekerscentrum.

In ons Barneveld komt een asielzoekerscentrum voor tenminste 300 asielzoekers voor tenminste een periode van 5 jaar. Op 6 juli 2022 heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met dat voorstel. De Barneveldse VVD heeft tegen de vestiging van een asielzoekerscentrum gestemd kortweg, omdat dit de oorzaak van de opvangcrisis niet oplost. Recent is de voorkeurslocatie voor de vestiging van het asielzoekerscentrum bekend gemaakt door het college. Het college wil voor 300 asielzoekers voor een periode van 10 jaar een asielzoekerscentrum gaan vestigingen aan de Nijkerkerweg 132. 

 

Wij zijn tegen het vestigen van een asielzoekerscentrum in de gemeente Barneveld.

Laten we duidelijk zijn. Wij zijn tegen het vestigen van een asielzoekerscentrum in de gemeente Barneveld. Niet omdat wij per definitie tegen vluchtelingen zijn maar kortweg omdat dit de oorzaak van de opvangcrisis niet oplost. Het huidige asielbeleid is niet meer vol te houden. De te hoge instroom van asielzoekers in Nederland en de vele gelukszoekers die hier geen recht op asiel krijgen, maar wel de opvang vullen en de procedures onnodig lang maken zijn het probleem. Steun de Barneveldse VVD in de strijd tegen de vestiging van een asielzoekerscentrum in Barneveld, vul onderstaand formulier in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

 

Welke politieke partijen willen een asielzoekerscentrum in Barneveld?

Alle politieke partijen in Barneveld met uitzondering van de Barneveldse VVD zijn voor de komst van een asielzoekerscentrum in de gemeente voor tenminste 300 asielzoekers. In het coalitieakkoord hebben SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie afgesproken dat er een asielzoekerscentrum gaat komen (positieve grondhouding). 

 

Ons standpunt.

Laten we duidelijk zijn. Wij zijn tegen het vestigen van een asielzoekerscentrum in de gemeente Barneveld. Niet omdat wij tegen vluchtelingen zijn maar kortweg omdat dit de oorzaak van de opvangcrisis niet oplost. Het huidige asielbeleid is niet meer vol te houden. De te hoge instroom van asielzoekers in Nederland en de vele gelukszoekers die hier geen recht op asiel krijgen, maar wel de opvang vullen en de procedures onnodig lang maken zijn het probleem. Europese samenlevingen kunnen de grote groepen migranten niet aan en vreemdelingenhaat ligt op de loer. De enige winnaars van dit systeem zijn de mensensmokkelaars.

 

Gelukszoekers.

Als Barneveldse VVD constateren we dat het huidige asielbeleid in Nederland niet meer vol te houden is. Tussen de asielzoekers zitten zogenoemde veiligelanders die hier geen recht hebben op asiel, maar wel de opvang vullen en de procedures onnodig lang maken. Uitgeprocedeerde asielzoekers houden onnodig plekken bezet in de opvanglocaties die bedoeld zijn voor dé echte vluchtelingen. Met het vestigen van een asielzoekerscentrum in de gemeente lossen we de oorzaak van dat probleem niet op. 

 

Hoge instroom.

Daarnaast lost het vestigen van een asielzoekerscentrum in Barneveld niet het eigenlijke probleem op, namelijk de te hoge asielinstroom. Wij vinden dat Nederland de buitengrenzen van de EU op orde moet krijgen. Alleen zo kunnen we het aantal asielaanvragen echt richting nul brengen en zelf een kleine groep mensen selecteren die passen in onze samenleving. Als dat niet met de hele EU lukt, wil de VVD het met een kleiner groepje landen regelen.

 

De Nederlandse overheid dient er alles aan te doen om de asielinstroom te verminderen. Bijvoorbeeld door meer in te zetten op opvang in de regio én door Europese landen te houden aan hun fair share. 

 

Verantwoordelijkheid nemen.

Wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid. Wij willen geen asielzoekerscentrum in onze gemeente, maar we willen wel aan de slag met het opvangen van statushouders in onze gemeente. Door statushouders op te vangen ontlasten wij de huidige opvanglocaties zoals Ter Apel ook. Met het verschil dat statushouders direct een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Ons voorstel is om 800 flexwoningen te bouwen voor onze eigen inwoners die opzoek zijn naar een betaalbare starterswoning en ook voor statushouders. Vanuit daar kunnen ze verder participeren en integreren in de maatschappij en hun eigen verantwoordelijkheid pakken.

 

De oplossing voor de oorzaak van de opvangcrisis ligt op landelijk niveau.

Voor zowel de landelijke als de Barneveldse VVD staat voorop dat echte vluchtelingen recht hebben op veiligheid. Zij moeten dus worden opgevangen in het eerste veilige land waar ze aankomen. Dat hoeft niet in Europa te zijn. Als Nederland moeten we willen bijdragen aan veilige havens in de regio zelf. Daardoor kunnen vluchtelingen veilig worden opgevangen en hoeven zij niet voor een enorm bedrag hun leven te wagen in een smokkelbootje op zee.

 

Afgewezen asielzoekers.

Afgewezen asielzoekers moeten meteen terug naar het land van herkomst. Als die landen daar niet aan meewerken, wil de VVD dat de EU haar macht gebruikt. Bijvoorbeeld door die landen sancties op te leggen of te korten op ontwikkelingshulp. Statushouders die veroordeeld zijn voor ernstige misdrijven, moeten hun verblijfsvergunning verliezen. Asielzoekers die ernstige overlast veroorzaken, worden in een zeer zwaar regime opgevangen.

 

Woordvoerder.

Jarne van Schaik is de woordvoerder voor dit dossier, stuur hem gerust een bericht bij vragen of ideeën!


Tijdlijn.

05.07.2023 

Behandeling van de locatie AZC in de raad 

De bijdrage van de Barneveldse VVD kunt u hier lezen: 

'verantwoordelijkheid nemen voor eigen bewoners'.


22.06.2023  

Behandeling van het AZC in de commissie

Tijdens de behandeling in de commissie hebben de commissieleden en de inwoners die in spraken hun bijdrage gedaan in voorbereiding op de raadsvergadering. 


17.06.2023  

Barneveldse VVD organiseert inloopochtend om gesprek aan te gaan over AZC

Uitnodiging: inloopochtend zaterdag 24 juni 2023 van 10.00 tot 12.00 uur op het gemeentehuis. Klik hier.


06.06.2023 

Thema bijeenkomst AZC

Namens de Barneveldse VVD was Gerben Evers aanwezig bij deze thema bijeenkomst.


01.06.2023

Schriftelijke vragen Asielzoekerscentrum

Op 22 juni 2023 staat de commissievergadering over het AZC gepland. In voorbereiding op deze commissievergadering hebben wij schriftelijke vragen gesteld. Als fractie vinden wij transparantie in het proces belangrijk. Wij stellen deze vragen schriftelijk, omdat een afschrift van de antwoorden openbaar is. De betrokkenen, omwonenden en andere belangstellenden kunnen deze antwoorden ook inzien. 

 

 


24.05.2023

Tweede informatiebijeenkomst AZC

Woensdag 24 mei 2023 vond de tweede informatiebijeenkomst plaats over het AZC. Gerben Evers was hier namens de Barneveldse VVD bij.


11.05.2023

Eerste informatiebijeenkomst AZC

Donderdag 11 mei 2023 vond de eerste informatiebijeenkomst plaats over het AZC. Gerben Evers , Marjet van Rietschoten en Theo Bos waren hier namens de Barneveldse VVD bij.


11.05.2023

Beantwoording schriftelijke vragen: Extra informatiebijeenkomst AZC

Op 18 april 2023 stelden wij het college van Barneveld vragen over het mogelijk organiseren van een extra informatiebijeenkomst over het AZC zodat er voldoende tijd zou zijn voor inspraak. Op 25 april 2023 kregen wij op deze vragen antwoord. Uit deze beantwoording blijkt dat indien er voldoende animo is de gemeente een extra informatiebijeenkomst organiseert. 

 

Vanwege de hoeveelheid aanmeldingen voor de informatiebijeenkomst organiseert de gemeente een tweede informatiebijeenkomst. Deze is op 24 mei 2023. 


18.04.2023

Schriftelijke vragen inzake programma informatiebijeenkomst

Op 11 mei 2023 staat de informatiebijeenkomst over het AZC gepland. Naar aanleiding van de programmering hebben wij schriftelijke vragen gesteld: 'Omwonenden moeten voldoende tijd krijgen om vragen te stellen!'


12.04.2023

Voorkeurslocatie van college bekend gemaakt

Het college heeft de voorkeurslocatie bekend gemaakt voor het asielzoekerscentrum.


08.03.2023

Beantwoording schriftelijke vragen en afwijzing WOO verzoek

Het college heeft onze schriftelijke vragen van 14 februari 2023 beantwoord en heeft het WOO verzoek afgewezen. Na aanleiding van deze beantwoording heeft de Barneveldse VVD bij mondde van Theo Bos gereageerd in de Barneveldse Krant "Aanwijzing AZC is niet transparant".


08.03.2023

Gemeente: eind deze maand voorkeurslocatie bekend

Het college geeft aan dat eind maart de voorkeurslocatie bekend te maken naar aanleiding van schriftelijke vragen van de Barneveldse VVD.


14.02.2023 

Schriftelijke vragen Barneveldse VVD

De Barneveldse VVD wil duidelijkheid hebben over de vestiging en ontwikkelingen van de komst van het asielzoekerscentrum. Mede naar aanleiding van de berichten in de Barneveldse Krant dat er 3 voorkeurslocaties zijn. Lees de schriftelijke vragen hier: Wanneer is er duidelijkheid over de locatie van het AZC?


30.01.2023 

De gemeente maakt bekend dat er 3 voorkeurslocaties zijn

Het college maakt via de Barneveldse Krant bekend dat er 3 voorkeurslocaties in beeld zijn. Tegelijkertijd maakt de gemeente niet bekend welke locaties het zijn.


21.11.2022

Komst AZC vertraagd

Het college laat weten dat het besluit voor de voorkeurslocaties aan te wijzen vertraging gaat oplopen. In plaats van eind 2022 zal in het voorjaar van 2023 de voorkeurslocatie bekend gemaakt worden door het college.


19.07.2022

Zoektocht gestart naar locatie

Naar aanleiding van de meerderheid die heeft ingestemd met de komst van een asielzoekerscentrum in Barneveld start de zoektocht naar een geschikte locatie. Inwoners mogen suggesties aanleveren via het mailadres azc@barneveld.nl.


06.07.2022

De gemeenteraad stemt in met het voorstel

Tijdens de raadsvergadering van 6 juli 2022 is het voorstel behandeld van het college voor de vestiging van een asielzoekerscentrum. 6 van de 7 raadsfracties hebben ingestemd met de komst voor een asielzoekerscentrum in Barneveld. 31 raadsleden stemmen voor en 2 raadsleden stemmen tegen. De Barneveldse VVD heeft tegen de komst van een asielzoekerscentrum gesteld. 


01.06.2022

Nieuwe coalitie wil asielzoekerscentrum bouwen in Barneveld

In het coalitieakkoord hebben SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie afgesproken dat er een asielzoekerscentrum gaat komen. 


12.05.2022

Barneveld wil een asielzoekerscentrum

Het college maakt bekend dat zij voornemens is een asielzoekerscentrum voor tenminste 300 vluchtelingen voor een periode van tenminste 5 jaar te vestigen in Barneveld. Het college gaat een voorstel voor leggen aan de gemeenteraad.


Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden van dit dossier!

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.