· 

Vraagtekens bij invulling actieve informatieplicht van wethouder Pluimers bij aanbesteding maaien gazons

Namens de fractie van de Barneveldse VVD stelt raadslid Jarne van Schaik op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen inzake de aanbesteding maaien gazons aan het college.

 

Inleiding.

Afgelopen week heeft Jarne van Schaik kennisgenomen van het bericht dat de gemeente Barneveld in het kader van de Europese aanbesteding gazons maaien reeds de gegunde opdrachten openbaar heeft gepubliceerd op TenderNed. Daarin is terug te lezen dat de aanbesteding is gewonnen door de firma’s Ter Riel B.V. (een tijdelijke opdracht) en Aannemersbedrijf Growepa B.V. (maaien gazons in alle dorpen vanaf 1 januari 2024).

 

In de commissievergadering van 21 juni 2023 is het vonnis van de voorzieningenrechter inzake de intrekking van de (vorige) aanbesteding maaien gazons besproken. Op 31 oktober 2023 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd middels een memo over het feit dat Aannemersbedrijf Growepa B.V. een bodemprocedure is gestart bij de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen. Tijdens de commissievergadering van 21 juni 2023 is de (nieuwe) aanbesteding die in de markt is gezet door de gemeente besproken. In die betreffende vergadering heeft verantwoordelijk wethouder Pluimers toegezegd dat de gemeenteraad actief op de hoogte wordt gehouden van de stand van zaken en voortgang van de nieuwe aanbesteding maaien gazons.

 

Als Barneveldse VVD hebben wij onze vraagtekens of het college inderdaad de gemeenteraad actief op de hoogte heeft gehouden van de stand van zaken en voortgang van de nieuwe aanbesteding. Dit mede gezien het feit dat afgelopen week zonder bericht van het college aan de gemeenteraad de gegunde opdrachten zijn gepubliceerd op TenderNed.

 

Vragen.

De Barneveldse VVD wil naar aanleiding van bovenstaande inleiding de volgende vragen stellen aan het college namelijk:

1. Afgelopen jaren hebben we als gemeente veel klachten ontvangen over het maaiwerk van inwoners. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de gestelde eisen en kwaliteit in de nieuwe opdrachten vanaf het eerste moment worden nageleefd?

2. Waarom heeft het college niet vóór publicatie van de gegunde opdrachten op TenderNed de gemeenteraad (vertrouwelijk) geïnformeerd?

3. Waarom heeft het college het gunningsadvies van het beoordelingsteam niet vertrouwelijk gedeeld met de gemeenteraad?

4. Is het college van mening dat de gemeenteraad actief is geïnformeerd inzake de stand van zaken als tevens de voortgang van de nieuwe aanbesteding maaien gazons zoals wethouder Pluimers in commissievergadering van 21 juni 2023 heeft toegezegd? 

a. Zo ja, uit welke stukken blijkt dit volgens het college?

b. Zo nee, wat is de verklaring van het college dat de gemeenteraad niet actief is geïnformeerd? 

Brief.

Download
Schriftelijke vragen aanbesteding gazons maaien
18.12.2023
2023-12 Schriftelijke vragen gazon maaie
Adobe Acrobat document 138.0 KB