· 

Verdubbeling aantal spookwoningen

Namens de fractie van de Barneveldse VVD stelt fractievoorzitter Jarne van Schaik, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over het bericht van RTL Nieuws over een zorgelijke toename van het aantal spookwoningen.

 

Inleiding.

Spookwoningen zijn woningen waar niemand ingeschreven staat, maar waar toch sprake is van een onverklaarbaar energieverbruik. Volgens RTL Nieuws zijn dit woningen, waar niet altijd, maar vaak na controle sprake blijkt te zijn van criminele activiteiten. Het gaat dan om activiteiten zoals hennepkwekerijen, drugslabs en opslagplaatsen voor drugs of wapens. Inmiddels zijn er in Nederland zo’n 31.000 spookwoningen, waarvan 90 in de gemeente Barneveld volgens RTL Nieuws. Dat lijkt niet veel, maar volgens RTL Nieuws waren dit in 2019/2020 nog 40 spookwoningen. In drie jaar tijd is het aantal spookwoningen dus meer dan verdubbeld.

 

Wat de Barneveldse VVD betreft kunnen we het niet accepteren dat deze woningen worden gebruikt als dekmantel voor criminaliteit. Hennepkwekerijen en drugslabs zorgen voor gevaarlijke situaties en overlast in woonwijken. De verdubbeling van het aantal spookwoningen baart ons zorgen.

 

Vragen.

De Barneveldse VVD wil naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen stellen aan het college:

1. Hoeveel spookwoningen zijn er volgens het college in onze gemeente?

2. Ziet het college ook een stijgende lijn en verdubbeling van het aantal spookwoningen in de afgelopen jaren in onze gemeente?

3. Hoeveel spookwoningen worden er gebruikt voor criminele activiteiten in onze gemeente?

4. Is het college het met ons eens dat het absoluut onacceptabel is dat spookwoningen gebruikt worden voor criminele doeleinden?

5. Hoe controleert het college of er sprake is van criminele activiteiten in spookwoningen?

6. Welke criminele activiteiten vonden plaats in onze gemeente in spookwoningen?

7. Welke aanpak hanteren we om te voorkomen dat spookwoningen worden gebruikt voor criminele activiteiten?

8. In welke dorpen/wijken bevinden zich de meeste spookwoningen?

9. In hoeverre verstrekken energieleveranciers aan de gemeente of politie informatie over opvallend energieverbruik bij woningen, zowel van leegstaande als bewoonde woningen? Indien dit niet het geval is, waarom niet? 

 

Brief.

Download
Schriftelijke vragen verdubbeling aantal spookwoningen
08.01.2024
2024-01 Schriftelijke vragen spookwoning
Adobe Acrobat document 139.5 KB