· 

Volstrekt onacceptabel opnieuw ondermijnende activiteiten bij Mobilisatiecomplex in Voorthuizen

Namens de fractie van de Barneveldse VVD stelt fractievoorzitter Jarne van Schaik, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over de recent uitgevoerde integrale veiligheidscontrole op het Mobilisatiecomplex Voorthuizen en de opvolgende politie-inval in een restaurant in Voorthuizen.

 

Inleiding.

Als Barneveldse VVD vinden wij het volstrekt onacceptabel dat er opnieuw illegale en ondermijnende activiteiten plaats hebben gevonden in en rondom het Mobilisatiecomplex in Voorthuizen. Het is goed dat er een nader onderzoek volgt door de diensten. Echter, omdat het weer om een gemeentelijk pand gaat, voelen wij ons toch genoodzaakt enkele schriftelijke vragen te stellen aan het college.

 

Vragen.

De Barneveldse VVD heeft de volgende vragen aan het college namelijk:

 

1. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat er beschermde uilen en roofvogels werden aangetroffen op een terrein dat eigendom is van de gemeente?

2. Wordt het terrein en het gebouw nog door de gemeente verhuurd aan ProMid Vastgoed? Zo ja, was er sprake van onderverhuur?

3. Hoe heeft het kunnen gebeuren met de toezegging voor meer toezicht van het college na de dumpingen van drugsafval op deze locatie (in 2019) dat er opnieuw ondermijnende activiteiten worden aangetroffen op het terrein?

4. Heeft de gemeente actief toezicht uitgevoerd voor en tijdens verhuur van de locatie? Bijvoorbeeld door inzet van Bibob-toets uit te voeren voor verhuur, extra cameratoezicht of meer controle door de verschillende diensten afgelopen jaren? Zo nee, waarom niet?

5. Zijn er andere gemeentelijke panden in beeld waar we het toezicht zouden moeten aanscherpen?

6. Wat gaat het college doen om een derde exces op dit terrein te voorkomen?

7. Welke plannen heeft het college met het Mobilisatiecomplex op de lange termijn?

 

 

Brief.

Download
Schriftelijke vragen Mobilisatiecomplex Voorthuizen
08.03.2024
2024-03 Schriftelijke vragen Mobilisatie
Adobe Acrobat document 56.7 KB