Barneveldse VVD organiseert inloopochtend AZC

Uitnodiging: inloopochtend zaterdag 24 juni 2023 van 10.00 tot 12.00 uur op het gemeentehuis 

 

AZC in de gemeente Barneveld: Hoe kan dat?

Voor de Barneveldse VVD staat voorop dat echte vluchtelingen recht hebben op veiligheid. Zij moeten in eerste instantie worden opgevangen in de regio. Het eerste veilige land waar ze aankomen. Dit gebeurt nu onvoldoende. Dit probleem dient zo spoedig mogelijk op landelijk en Europees niveau te worden opgelost.  

 

Niet de oplossing voor het asielvraagstuk.

De huidige ontstane asielcrisis in Nederland wordt niet opgelost met opvang in Nederlandse gemeenten. Het aantal uitgeprocedeerde en niet-kansrijke vluchtelingen (veiligelanders) is te groot voor het opvangsysteem. Bovendien ontneemt opvang door gemeenten deze mensen de prikkel om te vertrekken. Het geeft ze valse hoop en neemt opvangplekken weg van de vluchtelingen die recht hebben op veiligheid. Wij zijn daarom tegen het opvangen van uitgeprocedeerde en niet-kansrijke asielzoekers in de gemeente Barneveld.  

 

Welke partijen willen een AZC in Barneveld?  

Het college (SGP, LB en CU) heeft een positieve grondhouding voor een AZC en een principeakkoord getekend met het COA. Vervolgens is op 12 april een voorkeurslocatie voor het AZC bekend gemaakt aan de Nijkerkerweg 132 in de wijk Bloemendal. Alle politieke partijen in Barneveld met uitzondering van de Barneveldse VVD zijn voor de komst van een asielzoekerscentrum in de gemeente voor tenminste 300 asielzoekers.  

 

Hoe verder?  

Naast bijdragen tijdens commissie- en raadsbijeenkomsten, hebben we als fractie een aantal instrumenten tot onze beschikking. Het stellen van schriftelijke vragen, zoals we hebben gedaan rondom de organisatie van de informatiebijeenkomsten en over de komst en locatie van het AZC. Daarnaast hebben we bewoners geïnformeerd. Zo ook over de mogelijkheid om aanstaande donderdag 22 juni in te spreken in de commissievergadering. Een aantal insprekers hebben zich hiervoor aangemeld. Aanmelden om in te spreken kan via griffie@barneveld.nl voor maandag 19 juni, 10:00 uur. 

 

Voor raadsleden bestaat ook de mogelijkheid om amendementen of moties in te dienen. Met amendementen kunnen we tijdens de raadsvergadering van woensdag 5 juli wijzigingen voorstellen op het voorgestelde besluit. Met moties kunnen we de raad of het college oproepen tot een actie. Beide instrumenten kunnen er niet voor zorgen dat het besluit van tafel gaat, maar met voldoende steun kunnen ze wel zorgen voor een wijziging in of aanvulling op het besluit.  

 

Uitnodiging inloopochtend AZC.

Wij bieden u graag de mogelijkheid om uw zorgen en ideeën richting de raad met ons te delen. Daarom nodigt de Barneveldse VVD u graag uit voor een inloopochtend op zaterdagochtend 24 juni van 10.00 tot 12:00 uur in het Gemeentehuis van Barneveld (Raadhuisplein 1). We gaan graag met u in gesprek. Aanmelden voor de inloopochtend kan via onderstaande aanmeldformulier of door te mailen naar fractie@vvd-barneveld.nl. Meer informatie over AZC vindt u hier.

 

Aanmelden voor inloopochtend.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Socials.