We benoemen een kinderburgemeester.

We kennen momenteel geen kinderburgemeester. Om de jeugd te betrekken bij het gemeentebestuur benoemen we elk jaar een kinderburgemeester. 

De jeugd torst een piramide op haar schouders.

Al in de oudheid wilden mensen het leven van hun kinderen mooier maken dan hun eigen leven. Dat was vroeger makkelijker dan tegenwoordig: we hebben het zo ontzettend goed dat er meer kans is dat het minder gaat, dan dat het beter gaat. En toch: als je de wereld van nu vergelijkt met - pakweg - twintig jaar geleden dan zie je een enorme ontwikkeling: internet is van 'nieuw' naar 'vanzelfsprekend' geworden, niemand kan zich meer voorstellen dat we ooit geen mobieltje hadden (met WhattsApp!) en sinds kort blijkt thuiswerken efficiënter dan werken op kantoor. Daar staat tegenover dat het klimaat in versneld tempo verslechterd wat ons dwingt om iets te doen aan de uitstoot van fossiele brandstoffen. Plannen en mogelijkheden genoeg, maar de uitvoering blijft wat achter.

 

Wat staat onze jongeren te wachten? Misschien is het een oplossing om het hen zelf te vragen. In Barneveld hebben we al geruime tijd een jongerenraad (waar onze nummer 2 - Jarne van Schaik - voorzitter van is geweest) en met Villa 29 hebben we een stabiel jongerenplatform. De VVD Barneveld wil hier nog iets aan toevoegen: de kinderburgemeester. Een eenvoudige maatregel om jongeren direct in contact te laten komen met de gemeenteraad en het college, waardoor de beleving van jongeren makkelijker en sneller te horen is door de besluitvormers in de gemeente.

 

Een sluipende verandering: de bevolkingspiramide

En die rechtstreekse lijn met de besluitvormers hebben onze jongeren hard nodig. Ze zijn namelijk veel mondiger dan - pakweg - 70 jaar geleden, maar ze hebben wel een fors nadeel en dat is mooi te zien in de bevolkingspiramide in Nederland tussen 1950 en 2021. In het onderstaande plaatje uit 1950 (links) zie je goed waarom er gesproken wordt van een piramide. De jongeren zijn in de meerderheid en geleidelijk aan zijn er minder mensen aanwezig in de oudere leeftijden. Zo is het altijd geweest.


Zo is het altijd geweest, maar sinds 1950 is er sprake van een forse verandering. Zoals je kunt zien in het rechterplaatje (de bevolkingspiramide in 2021) is de sterfte onder burgers door de betere gezondheidszorg sterk afgenomen en is de geboorte van jongeren (door een hoger welvaartspeil en de pil) fors gedaald. Het gevolg: het beeld van de piramide uit 1950 is nog keurig herkenbaar in de huidige piramide vanaf 70 jaar (goed herkenbaar aan het uitsteeksel van de generatie, die direct na de oorlog werd geboren). Daaronder zitten de jaren '60 en '70 en daarna zie je de effecten van de pil en de welvaart.

 

Onze jongeren dragen dus geen piramide op hun schouders, maar zijn een moderne Atlas, die de hele wereld op zijn nek droeg. 

 

De kinderburgermeester: een kleine geste

Het is dan ook met bescheidenheid dat we deze maatregel voorstellen in de wetenschap dat het verhaal achter deze keuze op landelijk niveau verder moet worden ingevuld. Gelukkig zijn we hier ook vertegenwoordigd. Wat we in het klein willen doen in Barneveld doen we in het groot op landelijk niveau.

Meer ruimte voor bier en bitterballen

Afvalinzameling