Sandra Reemst.

Kandidaat #6 voor de Gemeenteraad

Wie is Sandra?

Woonplaats: Barneveld

Sociale media: Facebook

Expertises:

✅ Pluimveehouderij.

✅ Doorzetter. 

✅ Flying Bikes, goede straatverlichting, energietransitie. 

 

Even voorstellen.

Betrokken oud-raadslid.

In 2003 heb ik Amsterdam verruild voor Barneveld. Dit was een grote stap. Tot op de dag van vandaag prijs ik mij gelukkig dat ik in deze mooie gemeente woon.

 

Samen met mijn man runnen wij een pluimveebedrijf. Dat is wel de sector om maximaal in te burgeren. Ik voel me hier dan ook  helemaal thuis.

 

In Amsterdam was ik politiek actief, maar in Barneveld ben ik lang 'slapend lid' geweest. Reden hiervoor was het bedrijf en gezin dat mij grotendeels in beslag nam.

 

In de tijd van de ondertunneling van het spoor tussen Barneveld en Voorthuizen heb ik deel uit gemaakt van de klankbordgroep Harselaartunnel. Aanleiding was dat dit voor ons als direct aanwonenden met een bedrijf behoorlijke impact had. Hierdoor maakte ik ook kennis maakte met het reilen en zeilen binnen het gemeentelijk apparaat.

 

Deze kennismaking heeft een vervolg gekregen toen de VVD mij benaderde om van 'slapend' lid 'actief' lid te worden en kandidaat te worden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Deze kandidatuur - en de bijbehorende voorkeurstemmen - leidden tot een lidmaatschap van de raad waar ik me vol energie op heb gestort. Samen met Theo, Jarne en Sven heb ik me volop kunnen laten horen in verschillende dossiers. Voorbeelden hiervan zijn:

-       De windmolendiscussie; een moeizaam dossier waarbij ik van mening ben en blijf dat de aanpak heeft geleid tot veel onnodig kwaad bloed zetten bij onze inwoners. Dit had ons inziens anders gekund en beter nog wind als optie overslaan in richten op uitbreiding van zonnepanelen en nieuwe ontwikkelingen.

-       De Flying Bikes was voor mij het voorbeeld van een te langdurend ambtelijk traject. De club heeft een lange adem getoond en uiteindelijk heeft dit tot een mooie oplossing geleid.

-       Sociaal domein; belangrijk maar ook zeer kostbaar. Ik heb er altijd voor gepleit hier goed naar te blijven kijken in zowel kwalitatieve als zakelijke zin.

Met mijn kritiek op het vele malen meer uitgeven aan inburgering dan landelijk dekking voor is heb ik veel kritiek gekregen. Toch blijf ik van mening dat we niet gelijk een blanco cheque hoeven af te geven wanneer het om vluchtelingen en inburgering gaat. Iedereen is welkom! Een goede begeleiding is belangrijk, maar dan meedoen en aan de slag!

Op een andere manier is de Glind jaren lang een financieel zorgenkind geweest. Natuurlijk is de opvang en begeleiding van uithuisgeplaatste kinderen van groot belang. Maar het kan niet zo zijn dat doordat wij een faciliteit als de Glind kennen, onze inwoners hiervoor extra moeten betalen.

 

Helaas heb ik door persoonlijke omstandigheden het raadslidmaatschap in september jl. moeten beëindigen. Ik heb het in volste vertrouwen overgedragen aan Jarne. Op de achtergrond zal ik waar ik in de huidige situatie kan de fractie ondersteunen, kritisch zijn en ideeën aandragen.

Ga stemmen.

Interview: Zorgen dat je fouten geen nesten in je hoofd bouwen.

Sandra verhuisde van het oosten naar het westen, om vervolgens in het midden van het land haar grote liefde te vinden. Sandra runt met haar man een vleeskuikenbedrijf in het noorden van land, een broederij die dient als testfaciliteit. Bovendienis ze tussen 2018 en 2021 lid geweest van de gemeenteraad voor de VVD in Barneveld.