Openbaar voortgezet onderwijs? Ja!

Wij zijn van mening dat iedereen in vrijheid moet kunnen kiezen. Dat geldt ook voor het volgen van onderwijs. Op dit moment is er echter geen openbaar voortgezet onderwijs school in onze gemeente. Dat beperkt de keuze vrijheid en dat moet anders! 

Keuzevrijheid en vrijheid van onderwijs

Iedereen moet voor zijn kinderen onderwijs kunnen kiezen dat past bij zijn levensovertuiging. Op dit moment zijn er in de gemeente Barneveld 33 basisscholen, waarvan 4 openbaar. Daarnaast zijn er 3 middelbare scholen, allen met een christelijk signatuur. Ouders hebben nu dus wel vrije keuze voor basisonderwijs, maar geen vrije keuze om hun kinderen openbaar voortgezet onderwijs te laten volgen in onze gemeente. Dat heeft tot gevolg dat de ouder het kind naar voortgezet openbaar onderwijs stuurt buiten de gemeentegrenzen (bijvoorbeeld Amersfoort, waar de wachtlijsten toenemen) of dat de ouder het kind naar christelijk voortgezet onderwijs stuurt binnen de gemeentegrens, terwijl dat niet aansluit bij hun levensovertuiging. Geen wenselijke situatie, dus.

 

In een groeiende gemeente hoort voortgezet openbaar onderwijs

Barneveld is een groeigemeente. Over een aantal jaren groeit onze gemeente naar 80.000 inwoners. Dat zijn inwoners van allerlei levensovertuigingen. Soms komen nieuwe inwoners uit de gemeente zelf, soms uit de regio, maar soms ook uit de Randstad. In een groeiende gemeente is het daarom niet meer dan normaal om te investeren in uitbreiding van goede voorzieningen, zodat iedereen op zijn plek is in Barneveld. Openbaar onderwijs is één van die investeringen die nodig is om de voorzieningen op peil te houden met een groeiend aantal inwoners.

 

Onderzoek en intentieverklaring

Wij zijn van mening dat het kind en de ouder in vrijheid moet kunnen kiezen om voortgezet openbaar onderwijs te volgen en zo gebruik te kunnen maken van het grondrecht vrijheid van onderwijs. Daarnaast vinden wij dat voortgezet openbaar onderwijs hoort bij een groeigemeente. Uiteraard moet er eerst goed onderzocht worden of hier in Barneveld voldoende (toekomstige) jongeren zijn die voortgezet openbaar onderwijs willen volgen. Het hebben van openbaar voortgezet onderwijs, zonder dat er leerlingen zijn is voor de Barneveldse VVD geen optie. 

Met het wetsvoorstel: ‘meer ruimte voor onderwijs’, wordt meer ruimte gecreëerd voor het openen van nieuwe scholen. Zo maakt dit wetsvoorstel het mogelijk om bij 385 intentieverklaringen en in overleg met betrokkenen, zoals bestaande schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en de gemeente, een nieuwe school te realiseren. De Barneveldse VVD steunt dan ook initiatiefnemers die van dit wetsvoorstel gebruikmaken om intentieverklaringen in de gemeente te verzamelen.

 

Rol van de gemeente

De gemeente gaat niet over de invulling van het lesprogramma en het te volgen curriculum, dat is aan het uiteindelijke schoolbestuur. De gemeente moet wel eerst toestemming geven voor het bouwen van het schoolgebouw. Een belangrijke stap richting openbaar voortgezet onderwijs!

 

Woordvoerders.

Jarne van Schaik voert het woord in de gemeenteraad over dit onderwerp.  

Lynette Reinders voert het woord in de commissie over dit onderwerp. 


Stuur Jarne en/of Lynette gerust een bericht bij vragen of als u over dit onderwerp ideeën heeft.