Quadclub De Veluwse Zandhappers.

Quadclub De Veluwse Zandhappers bestaat sinds 2013 en is sinds de oprichting hard gegroeid. Ondertussen hebben ze in totaal 80 leden, waarvan 40 jeugdleden. De interesse in de vereniging is nog steeds groot. De meeste leden komen uit de gemeente Barneveld en omstreken. De Veluwse Zandhappers staan bekend vanwege de grote saamhorigheid en sportiviteit. De activiteiten die ondernomen worden zijn het wekelijkse trainen op de eigen trainingsterrein en het bezoeken van lokale en landelijke evenementen. De jeugd proberen ze op een veilige en sportieve manier kennis te laten maken met de quadsport en de bijbehorende techniek. De vereniging zet zich in voor verantwoord quadgebruik zonder overlast voor anderen en met respect voor elkaar en de omgeving. Wildcrossen gaan ze actief tegen. Het vorige trainingsterrein was gekeurd door de KNMV en voldeed aan strenge veiligheidseisen. Op dit terrein aan de Wencopperweg hebben ze van 2016 tot 2020 getraind. In deze periode hebben ze geen enkele klacht ontvangen, mede omdat ze strenge regels op het gebied van veiligheid, geluid en rijtijden hanteren. 

 

Momenteel heeft de vereniging geen trainingsterrein. Dat moet anders vindt de VVD want we willen deze unieke vereniging niet verloren laten gaan!  

 

Ons standpunt.

Quadvereniging De Veluwse Zandhappers moet wat betreft de VVD zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen. Hoe langer we wachten met elkaar hoe meer leden er vertrekken en we als gemeenschap deze unieke vereniging kwijt raken in ons unieke sportklimaat. Dat laten we als VVD niet gebeuren! Daarom zet de VVD alles op alles om het tijd te keren en het trainingsterrein zo snel mogelijk te open met een tijdelijke gedoogconstructie. De omgevingsvergunningsprocedure moet daarna snel afgegeven worden. Het is zaak dat we daarmee ambtelijke capaciteit voor vrij maken om dat samen met de vereniging te regelen.

  

Woordvoerder.

Jarne van Schaik is de woordvoerder voor dit dossier, stuur hem gerust een bericht bij vragen of ideeën!

Tijdlijn.

31.01.2013

Samen rijden wordt een quadclub

De quadclub werd opgericht in janauri 2013 door Erwin Versteeg nadat de leden al een tijd intensief contact hadden via WhatsApp. Zie het artikel samen zandhappen op de Veluwe. 

 


20.01.2016

De Veluwse Zandhappers wordt officieel een vereniging 

Barneveld is officieel een sportvereniging rijker! Sinds 20 januari 2021 staat Quadclub De Veluwse Zandhappers ingeschreven bij de notaris. Daarmee wordt de status van vereniging definitief. Zie het artikel in de krant.

 


15.06.2016

Trainingsterrein aan de Wencopperweg

De gemeente Barneveld stelt aan de Wencopperweg middels een bruikleenovereenkomst een terrein beschikbaar aan De Veluwse Zandhappers. Daarbij is een gedoogafspraak gemaakt. Jaarlijks betaalt de vereniging een vergoeding voor het gebruik van grond en moest de baan voldoen aan stengen eisen.


05.03.2020

Wethouders zeggen bruikleenovereenkomst op aan de Wencopperweg

De wethouder Sport en wethouder Ruimtelijke ordening van gemeente Barneveld kondigt aan dat de grond van het oefenterrein van de Zandhappers nodig is voor de ontwikkeling van het terrein Harselaar Zuid fase 1B. De gemeente Barneveld vraagt de vereniging om het terrein nog hetzelfde jaar te verlaten.


22.06.2020

Nieuwe (tijdelijke) trainingsterrein in zicht

Quadclub De Veluwse Zandhappers heeft zelf een nieuwe tijdelijke locatie gevonden. De gemeente Barneveld wordt hierin betrokken om goede afspraken voor het gebruik te maken en de voorwaarde (van een gedoogconstructie) te continueren. 


13.08.2020

Grondeigenaar en omwonende zijn gehoord door de vereniging 

Quadclub De Veluwse Zandhappers heeft met de omwonende gesproken. Met hen is tot overeenstemming gekomen om onder strenge eisen te mogen trainen.


01.12.2020

Nieuwe trainingsterrein wordt aangelegd

Quadclub de Veluwse Zandhappers start met de leden voor het aanleggen van het trainingsterrein. Dit is tevens het beoogde locatie op de langere termijn voor de railterminal. 


29.12.2020

Omgevingsdienst de Vallei (ODDV) stuurt een waarschuwingsbrief 

De omgevingsdienst legt de aanleg en activiteiten stil op de nieuwe locatie, omdat ze in strijd zijn met het bestemmingsplan. Hierna volgt een juridische getouwtrek waarin de wethouders niet thuis geven.  


06.10.2022

Verenigingen met 'veel' geluidsoverlast en milieuvervuiling achter aan de rij

Pro'98, SGP, CDA en CU met steun van BI willen verenigingen zoals Quadvereniging de Zandhappers achter aan de rij zetten in het accommodatiebeleid. Daarvoor dienen die partijen een amendement in bij de benadeling van de uitgangspuntennotitie voor het accommodatiebeleid. Lokaal Belang en VVD stemmen tegen dit amendement. 


14.10.2022

Dit voelt als een dolksteek in de rug

De Zandhappers reageert ,,zeer verontwaardigd’’ op het aangenomen amendement van  Pro'98 om verenigingen die zorgen voor milieuvervuiling en geluidshinder, achter in de rij te plaatsen. ,,Dit voelt letterlijk als een dolksteek in de rug, juist omdat we al jaren proberen mee te denken. Meer in het algemeen vrezen we dat dit het einde van onze vereniging betekent.’’


20.12.2021

Schriftelijke vragen over de situatie bij De Veluwse Zandhappers

Jarne van Schaik stelt naar aanleiding van het aangenomen amendement ‘geluidsoverlast en milieuvervuiling’ en een gesprek met de vereniging schriftelijke vragen aan het college over de  de huidige situatie bij de Zandhappers. Lees op deze pagina de schriftelijke vragen. Lees het artikel in de krant via deze link.


22.01.2022

Noodoproep

Gerd Roseboom doet in de commissievergadering dat De Veluwse Zandhappers een noodoproep om te komen tot een oplossing voor hun trainingsterrein. Zonder een trainingsterrein is het bestaan van de vereniging niet langer zeker. 


08.03.2022

Raadsbehandeling accommodatiebeleid sport en cultuur

De gemeenteraad behandeld het accommodatiebeleid. In de vergadering worden drie moties ingediend. De moties van LB en VVD geven concreet aan dat er een oplossing moet komen. Echter halen deze moties het niet. Wel krijgen de wethouders een motie mee waar ze moeten praten met de De Veluwse Zandhappers. Zie motie 1, motie 2 en motie 3.


10.03.2022

Stil protest van De Veluwse Zandhappers bij slotdebat

Met een stuk of twintig quads, pontificaal geparkeerd voor de ingang van het Barneveldse Schaffelaartheater, hielden leden van quadvereniging De Veluwse Zandhappers tijdens de verkiezingsavond een stil protest. Lees het artikel in de krant via deze link.


22.03.2022

De Veluwse Zandhappers brengen nogmaals de zorgen over

Met een stuk of twintig quads, pontificaal geparkeerd voor de ingang van het Barneveldse Schaffelaartheater, hielden leden van quadvereniging De Veluwse Zandhappers donderdagavond nogmaals een stil protest. Lees het artikel in de krant via deze link.


29.03.2022

De Veluwse Zandhappers: 'Pak illegaal crossen op de Harselaar aan'

Op verschillende plekken op industrieterrein Harselaar wordt in de weekeinden geregeld illegaal met crossmotoren gereden. Dit is tegen het zere been van quadvereniging De Veluwse Zandhappers, die waarschuwt voor nieuwe ongelukken. ,,Het is wachten op de volgende gewonde.” Lees het artikel in de krant via deze link.


21.04.2022

Schriftelijke vragen van Jarne van Schaik (VVD) en Stefan Velt (LB)

Op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad stellen Jarne en Stefan enkele vragen over de situatie bij Quadvereniging de Zandhappers en de activiteiten van illegale crossers op de Harselaar. Lees op deze pagina de schriftelijke vragen. Lees het artikel in de krant via deze link.


Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden van dit dossier!

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.