· 

Hoe gaat het met de Zandhappers eigenlijk?

Namens de fractie van de VVD en Lokaal Belang stellen Jarne van Schaik (VVD) en Stefan Velt (LB) op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad enkele vragen over de situatie bij Quadvereniging de Zandhappers en de activiteiten van illegale crossers op de Harselaar.

 

Eerdere schriftelijke vragen

Op 20 januari 2020, 21 december 2021 en 18 februari 2022 hebben onze fracties het college eerder vragen gesteld naar aanleiding van de situatie met betrekking tot de (beoogde) trainingslocatie van Quadvereniging de Zandhappers. De VVD en Lokaal Belang zijn beide van mening dat een doorbraak in dit dossier noodzakelijk is om Quadvereniging de Zandhappers niet te verliezen in ons unieke sportklimaat in Barneveld.

 

Middels dit schrijven willen wij u nogmaals onder de aandacht brengen dat Quadvereniging de Zandhappers een noodoproep heeft gedaan in de commissievergadering van 22 februari jl. en dat actie op zeer korte termijn vereist is.

 

Illegale crossers op de Harselaar

Op diverse plekken op het industrieterrein de Harselaar wordt in het weekeinde geregeld illegaal met crossmotoren gereden. Dit zorgt in veel gevallen voor gevaarlijke (verkeers-)situaties en overlast. In de Barneveldse Krant van 30 maart jl. hebben wij vernomen  dat een van de locaties waar illegaal gecrost wordt de voormalige trainingslocatie van de Quadvereniging de Zandhappers aan de Wencopperweg betreft. Het hele traject rond de trainingslocatie van Quadvereniging de Zandhappers  is al moeilijk en frustrerend genoeg. Omwonenden maken zich bovendien door deze crossactiviteiten meer zorgen over de overlast, wat van negatieve invloed kan zijn richting de Zandhappers. Wij begrijpen daarom ook zeer goed dat dit voor de vereniging en haar leden opnieuw een zeer pijnlijke situatie is. Zeker omdat zij als vereniging zelf wildcrossen en illegaal crossen willen voorkomen.

 

De VVD en Lokaal Belang zouden graag antwoord willen hebben op de volgende vragen:

 

Quadvereniging de Zandhappers

  1. Hoe verklaart het college dat illegaal crossen niet wordt gehandhaafd en crossen door Quadvereniging de Zandhappers niet wordt gedoogd?
  2. Deelt het college met ons de mening dat de opgeleverde negatieve publiciteit door de illegale crossers weerslag kan hebben op het proces rondom huisvesting van Quadvereniging de Zandhappers? En is het college het met ons eens dat dit te allen tijde voorkomen moet worden?
  3. Gegeven de extra pijn die opspeelt bij Quadvereniging de Zandhappers (zie artikel Barneveldse krant d.d. 30 maart 2022): Kan het college aangeven in welk stadium de ondersteunende- en actieve houding van de gemeente richting de omgevingsprocedure van Quadvereniging de Zandhappers zich bevindt? 

Illegale crossers

  1. Is het college het met onze fracties eens dat illegaal crossen met crossmotoren op de Harselaar zeer ongewenst is en voorkomen moet worden?
  2. Is het college zich ervan bewust dat er sprake kan zijn van een aanzuigende werking als onder crossers uit de regio bekend is dat er op de Harselaar zonder ingrijpen gecrosst kan worden?
  3. Wat is de reden dat het college niet heeft gehandhaafd toen bekend werd dat de illegale crossers overlast veroorzaakten? Is het college alsnog bereid handhavend op te treden als zij zich weer op de Harselaar vertonen?
  4. Wat is de reden dat het college de omvergewaaide bouwhekken op de Harselaar niet heeft herplaatst nadat er melding van is gemaakt bij de gemeente?
  5. Welke concrete stappen gaat het college zetten om deze illegale crossers blijvend te weren van de Harselaar?
  6. Hoe kijkt het college naar een ‘overlast telefoon’ waar inwoners in de avonduren en weekenden overlast rechtstreeks kunnen melden aan de handhaver-van-dienst? 

Lees het artikel in de krant via deze link.

 

Dossier 

Als VVD maken we ons zorgen om Quadclub De Veluwse Zandhappers te verliezen in ons unieke sportklimaat. We zetten als VVD alles op alles om dit te veranderen. Op deze pagina hebben we een dossier aangelegd van de voortgang.  

Download
De Veluwse Zandhappers
21.04.2022
Schriftelijke vragen_Zandhappers.pdf
Adobe Acrobat document 103.3 KB