· 

Wachttijden burgerzaken inlopen kan in Zwolle wel in Barneveld niet?

Namens de fractie van de VVD heeft Jarne van Schaik, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, op 17 mei jl. enkele vragen gesteld naar aanleiding van de lange wachttijden bij de afdeling burgerzaken. Op 14 juni jl., onder vermelding van kenmerk 2180, heeft het college deze schriftelijke vragen beantwoord. Naar aanleiding van de beantwoording en het artikel in de Stentor over de gemeente Zwolle stelt Jarne van Schaik enkele aanvullende schriftelijke vragen aan het college over de wachttijden bij de afdeling burgerzaken. Dit betreft de volgende vragen namelijk:

 

1. Wat is de laatste stand van de wachttijden voor het aanvragen (en ophalen)  van een nieuw reisdocument bij de afdeling burgerzaken?

 

2. In de gemeente Zwolle zijn er diverse studenten (via uitzendbureaus) aangetrokken en ingezet om de drukte bij de (paspoort-)balies terug te dringen. In uw beantwoording gaf u aan dat er geen enkele mogelijkheid was voor het uitbreiden van de formatie (met gekwalificeerde medewerkers). Is er gekeken naar het inzetten van studenten (via uitzendbureaus)? Zo niet, waarom heeft u dit niet gedaan? En gaat u hier werk van maken nu blijkt dat het in een andere gemeente wel een succesvolle aanpak is? 

Brief.

Download
Aanvullende schriftelijke vragen wachttijden burgerzaken
08.08.2022
Aanvullende schriftelijk vragen_Wachttij
Adobe Acrobat document 81.6 KB

Voorstel marathon aanvraagdagen.

Lees onze eerdere schriftelijke vragen (van 17 mei 2022) terug via deze link.