· 

Sluiting van station Amersfoort aankomende zomer

Namens de fractie van de Barneveldse VVD stellen fractievoorzitter Jarne van Schaik en raadscommissielid Gerben Evers, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over de het sluiten van station Amersfoort aankomende zomer.

 

Inleiding.

Als Barneveldse VVD vinden wij dat de inwoners van onze gemeente de volledige keuzevrijheid dienen te hebben op welke manier zij willen reizen. Zo ook om gebruik te maken van de privéauto. Het Barneveldse college zet in op meer gebruik maken van andere vormen van mobiliteit. Het moge duidelijk zijn dat, helaas, niet alle inwoners van alle dorpen gebruik kunnen maken van een goede alternatieve vormen van vervoer, zoals het OV, en de privéauto keihard nodig hebben. Als inwoners dan kiezen voor een alternatieve vorm van vervoer krijgen ze aanstaande zomer, tussen 6 juli en 19 augustus te maken met een afsluiting van station Amersfoort in verband met onderhoudswerkzaamheden. Er zullen dan geen treinen rijden naar Amersfoort. Ook de reizigers met de Valleilijn gaan hinder ondervinden. Keolis gaat met bussen rijden tussen Amersfoort en Ede. Voor wat de Barneveldse VVD betreft snappen wij dat gekozen is voor het sluiten in de zomer. Dan is namelijk na alle verwachting de hinder het kleinst. Echter zijn wij ook van mening dat de mensen die geen vakantie hebben geen onevenredige hinder mogen ondervinden van de sluiting van het station Amersfoort. Daarnaast zijn mensen die voor dagjes uitgaan afhankelijk van de Valleilijn.  Wij vinden het belangrijk dat de inzet van bussen in de zomer goed geregeld is voor deze groepen.

 

Vragen.

Hierover heeft de Barneveldse VVD de volgende vragen aan het college:

1. In de gemeente Barneveld zijn mensen voor bijvoorbeeld hun woon-werk verkeer afhankelijk van de Valleilijn. Ook in de zomer. Daarnaast zijn mensen voor hun dagjes uit afhankelijk van deze dienstregeling. Is het college het met ons eens dat de reizigers zo min mogelijk hinder moeten ondervinden van de sluiting van het station Amersfoort?

2. Is het college het met de Barneveldse VVD eens dat deze reismogelijkheid ten tijde van de sluiting van station Amersfoort tot tenminste station Hoevelaken gereden moet worden, zodat zoveel mogelijk van het reguliere vervoerstraject gehandhaafd kan worden? Zo ja, welke acties heeft het college uitgevoerd om dit te realiseren? Zo niet, waarom niet?

3. In het kader van de STOMP methodiek geeft het college voorrang aan het OV ten opzichte van de privéauto. Welke acties heeft het college ondernomen om ervoor te zorgen dat er voldoende vervangend busvervoer geregeld is ten tijde van de afsluiting van station Amersfoort? Is hierbij de samenwerking gezocht met bijvoorbeeld gemeente Ede en Nijkerk?

 

Brief.

Download
Schriftelijke vragen Sluiting station Amersfoort
19.03.2024
2024-03 Schriftelijke vragen Sluiting st
Adobe Acrobat document 57.3 KB